Asansörler

Çağımızda asansörler biz kullanıcıların sağlıkları ile güvenliklerini tehlikeye sokmayacak biçimde piyasaya sunulmaları için Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, binalar ile inşaatlarda, devamlı şekilde kullanılan asansörler ile asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarını içermektedir.

Elisha Graves OTIS, ilk olarak güvenli asansör 1953 yılında satışa sundu. Gerçekleşen ilk satışın ardından bir sene sonra, 1854 yılında New York Yeni Dünya Fuarında (New World’s Fair, New York), üstünde durmuş olduğu platformu tutmakta olan tek halatı insanların şaşkın bakışları arasında kesti. Balta yoluyla kendisini tutmakta olan halattan ayrılan platform yalnızca birkaç santimetre düşüp durdu. Gerçekleşen olağanüstü gösterinin akabinde, OTIS’e ait siparişler her sene katlanarak artış gösterdi.Asansörler uygarlığımızın gelmiş olduğu bu noktada mühim bir paya sahiptir. Asansörler olmamış olsaydı kentlerimizde, birçoğumuzun barınmış olduğu yüksek yapılar ile gökdelenler yapılamazdı, pek çok sanayi kolunun da gelişmesi mümkün olamazdı. Asansörler bizler için modern yapılarda gitgide artış gösteren ölçüde güvenli ve konforlu ulaşım sağlar ve söz konusu güvenliğin sağlanmasından emin olmak adına bir baltaya gereksinimimiz artık yok.

Çağımızda asansörlerin kullanıcıların sağlıkları ile güvenliklerini tehlikeye sokmayacak biçimde piyasaya sunulmalarını Asansör Yönetmeliği (95/16/AT ) sağlamıştır. Söz konusu yönetmelik, binalar ile inşaatlarda, devamlı şekilde kullanılan asansörler ile asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarını içermektedir.

Asansör Yönetmeliğinde iki ana amaç yer alır; asansörler ile güvenlik aksamlarının, sağlık ile güvenlik şartlarını sağladıkları müddetçe serbest dolaşım içerisinde kalabilmelerine müsaade eder. Söz konusu yönetmelik asansörlerin montajlarını gerçekleştiren firmalar ile güvenlik aksamları üreticilerine seçebilecekleri modül ismi verilen uygunluk açısından muhtelif değerlendirme prosedürleri sunar. Bu yönüyle de asansörlere ait yönetmelik, Global ile Yeni Yaklaşım Uygunluk açısından değerlendirme metotlarına güzel bir örnek sunmaktadır.Asansörler, binalar ile inşaatlarda, belli ölçülerde hizmet sunan, esnek olmayan yatay düzlem üzerinde 15°’den çok açı meydana getiren sabit raylar üzerinde hareket etmekte olan kabine sahip ve; insanların, insanlar ile yüklerin kabin içerisine girilebiliyorsa, kısacası bir kimse güçlük çekmeden kabine girebiliyor ise ve kabin içerisindeki bir kimsenin kolaylıkla ulaşabileceği biçimde yerleştirilmiş kontroller ile teçhiz edilmişse, yalnızca yüklerin taşınması amacına yönelik tertibatları ifade eder.