Helal Gıda Belgesi

Helal Gıda Belgesi Nedir?

Helal Gıda Belgesi İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. Helal Gıda Sertifikası, İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen ”uluslararası” bir belgedir.

İslam’da HELAL GIDA terimi, sadece temizlik ve hijyen kalitesine uygunlukla sınırlı değildir; aynı zamanda gıdaların Kur’an ve Hadisler çerçevesinde belirtilen İslami kurallara uygun olmasını da içerir. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir :

Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
Allah’ın dışında herhangi bir Tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
Alkol ve sarhoş edici maddeler,
Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
Kan ve kandan yapılmış ürünler,
Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Mamullerin HELAL’liğini Sağlamak İçin ;

Mamulleri gerekirse laboratuar testine göndermek,
Ürün özellikleriyle, bilgilendirme yapılan etiket bilgilerinin tutarlı olması ve tüketiciyi tatmin etmesi,
Üretim yerlerinde hijyen ve sanitasyonun sağlanması,
Gıda üretim yerlerinde ”ISO 22000 Gıda Güvenliği” şartlarının sağlanması,
Maddelerin temel kaynaklarının bilinmesi,
Ürünlere katılan katkı maddeleri ve oranlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon) süreci, ”Helal Gıda Belgesi” başvurusunun yapılması ile başlar. Bu sürecin başlangıcında Lear Danışmanlık, firmanızın Helal Belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesine yardımcı olur ve sizi en uygun şekilde denetime hazırlar. Tesisin Helal Standardı kapsamında denetimi ve onaylanması; üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir.

Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin, ” Helal Standardı ” kapsamında denetimini ve gözden geçirilmesini içermektedir.

”Helal Gıda” sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal Belgemizi alan firmalar, ürünlerini küresel ”Helal Gıda” pazarına arz imkanı bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin ”Küresel İslam” içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.