OHSAS 18001

OHSAS 18001 Nedir?

Sağlam iş sağlığı ve güvenliği politikaları çalışanlar için zorunludur, ama müşterileriniz ve diğer paydaşlar içinde de giderek daha çok önem taşımaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelendirmesi kuruluşunuzun çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda kararlılığının güçlü bir belirtisidir.

Birçok kuruluş mevzuat değişikliklerini ele almave denetimleri altında çalışan diğer kişileri koruma amaçlı risk yönetim stratejilerinin temel bir parçası olarak, bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSMS) uygulamaktadır.

OHSAS 18001 belgelendirmesi kuruluşların operasyonel sağlık ve güvenlik risklerini yönetmelerini ve performansı iyileştirmelerini sağlar.

OHSAS 18001:2007 şu kilit alanları ele alır:

Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrolleri belirleme

Yasal ve diğer gereksinimler

Hedefler ve İş Sağlığı ve Güvenliği program(lar)ı

Kaynaklar, roller, sorumluluk, hesap verme ve yetki

Yetkinlik, seminer ve farkındalık

İletişim, katılım ve danışma

Operasyonel kontrol

Acil duruma hazırlık ve müdahale

Performans ölçme, izleme ve iyileştirme