Belgelendirme ve Akreditaston

BELGELENDİRME ve AKREDİTASTON NEDİR?

Belgelendirme , Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Akreditasyon, Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

Akreditasyon, uluslararası kuruluşlar tarafından; Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren şirketin uluslararası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin amacı;

  • Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
  • Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
  • Etkin olarak uygulandığının,

Bağımsız bir göstergesi olup yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır.

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir.

Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.