Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Kişisel Koruyucu Ekipman, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

Kişisel koruyucu ekipman seçiminde nelere dikkat etmek gerekir?

  • Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
  • KKE’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanan kişinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.
  • Seçilecek KKE’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir.Kişisel koruyucu ekipmanın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir.