ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 oldukça kapsamlı neredeyse köklü bir revizyonla çok sayıda değişikliği de beraberinde getirdi.Bu değişiklikler arasında “Kavramsal” ve “Uygulama” diye ayırabileceğimiz iki ana değişiklik grubu oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu yazımızla daha çok ISO 9001:2015 ile gelen uygulama değişikliklerinin bazılarına göz atıyoruz.

ISO 9001:2015 standartında en çok dikkat edilmesi gereken revizyon ise “Liderlik” maddesiyle getirildi. Önceden bildiğiniz gibi ISO 9001 sahibi herhangi bir firmada mutlaka bir “Kalite Yönetim Temsilcisi” veya “Kalite Yönetim Sorumlusu” ataması yapılarak sistem kurulum ve yönetim çalışmaları yapılıyordu.Ancak bu durumda çoğunluklu işletmede kalite yönetim sorumlusu dışında neredeyse hiç kimsenin ISO 9001 sistemiyle doğrudan bir alakası bulunmuyordu. Doğru yürütülmeye çalışılıyor olsa dahi genellikle bu durum ciddi bir “Farkındalık Eksikliği” sorunu taşıyordu.

ISO 9001:2015 revizyonuyla gelen, bence en güzel değişiklik liderlik maddesiyle, her prosesin kendi kalite yönetim sistemini oluşturması olmuştur. Böylece her bölümün (proses) lideri (sorumlusu) artık ISO 9001 kalite yönetim sistemi içerisinde aktif olarak dahil edilmiş oldu.Böylece aynı zamanda her bölüm bir ekip ve her ekibin lideri de kendi proses kalitesinden sorunlu “Kalite Yönetim Sorumlusu” oldu.

Daha önce ISO 9001:2008 de yer alan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, ISO 9001:2015 te Düzeltici Faaliyet olarak devam ederken, “Önleyici Faaliyetler” => “Risk Odaklı Yaklaşım” (Planlama) olarak revize edildi.Bu değişimde ISO 9001:2015 ile getirilen önemli yenilikler arasında yer alıyor.Olası bir risk gerçekleştiğinde riskin kapsamına göre Düzeltici Faaliyet (riskin sonuçlarının tamiri için yapılan çalışma) yapılır sonrasında Önleyici Faaliyet (riskin tekrar etmemesi için alınacak tedbirler) başlatılıyordu.