Peryodik Muayene

Peryodik Muayene Nedir?

İş ekipmanının, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarda test, kontrol ve analiz işlemidir.

 Periyodik Muayene Neden Yaptırılmalıdır?

İş ekipmanlarının sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirmesi ve tehlike arz etmemesi gerekmektedir. İmalatından sonra piyasaya arz edilen ekipmanların kurulum ve çalışma şartlarının ilgili standart ve üretici tavsiyelerine uygun olması gerekmektedir. Kurulum yapıldıktan sonra periyodik muayene incelemesinin ardından kullanıma alınması gerekmektedir. Düzenli olarak bakımları ve günlük, haftalık ve iş başlangıçlarında kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Periyodik muayeneler kaza riskini en az seviyelere indirmek için zaruri bir ihtiyaçtır. Kazaların işletme için maddi ve manevi yükü ile beraber hukuki açıdan zararları büyük olmaktadır. İş yeri çalışma ortamındaki risklerin bertaraf edilmesi iş verene aittir. Kanun ve yönetmeliklerde açıkça ifade edilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi;

İşveren’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.