Gaz Yakan Cihazlar

Gaz Yakan Cihazlar Nedir?

Gaz yakan cihazlar yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma yada yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 C’yi geçmeten su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını kapsamaktadır.
Donanımlar ise; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatınıve bunların kısmi montajlarını kapsamaktadır.
Gaz Yakan Cihazlar Kapsamındaki Ürünler
Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) yakan cihazlar
Evlerde kullanılan, gazlı su ısıtıcıları
Fan üflemeli gaz brülörleri
Gazla çalışan ocaklar
Gazla çalışan hava ısıtıcıları
Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar
Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar
Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
Tertibatlar
Gaz vanası
Ateşleyici
Elastomer malzemeler