Basit Basınçlı Kaplar

Basit Basınçlı Kaplar Direktifi veya SPVD, 0,5 bar’dan daha yüksek bir iç basınca maruz kalan ve hava ya da azot içerdiği, ancak ateşlenmesi beklenmeyen tüm kaynaklı kaplar için geçerlidir. Genel olarak, bu basınçlı kaplar basit tasarımlara dayanır ve toplu olarak üretilir.

SPVD, AB pazarındaki tüm basınçlı kap ekipmanları için tek bir teknik gereksinim serisi oluşturmak isteyen tüm AB üyelerinin yasalarını ve direktiflerini uyumlu hale getiren 2009/105 / EC Yönergesidir./p>