Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ( 97/23/AT )
Kapsam:

  • MODÜL B1 – AT Tasarım İncelemesi
  • MODÜL D ve MODÜL D1 – Üretim Kalite Güvencesi
  • MODÜL E ve MODÜL E1 – Ürün Kalite Güvencesi
  • MODÜL H – Tam Kalite Güvencesi
  • MODÜL H1 – Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ile Tam Kalite Güvencesi
  • EK 1 Madde 3.1.2 Sabit Bağlantı işlemleri Onayı
  • Ek 1 Madde 3.1.3 Sabit Bağlantı Yapan Personelin Onayı
  • EK 1 Madde 3.1.3 Tahribatsız Muayene Yapan Personelin Onayı

Basınçlı Ekipmanlarda CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. Belgelendirme işlemleri eksiklik veya uygunsuzluk olmaması durumunda yaklaşık 1 haftada tamamlanmaktadır. Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri “Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu” ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.