Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği nedir, neden önemlidir?

Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir.

Bilindiği gibi, en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor. Bunun yanında, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında. Bu iki etmen çevre için enerji verimliliğini gerekli kılıyor.

Enerji verimliliğinin artırılması aynı zamanda ekonomi üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Enerji talebindeki artış güvenilir ve uygun fiyatlı petrol ve doğal gazın uzun vadeli erişiminde sorunlara yol açacaktır. Enerji verimliliğinin artırılarak enerji tüketiminin azaltılması bu tür riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Bir işletmede enerji verimliliği çalışması yapılmasının ana amacı genellikle ekonomiktir. Enerji verimliliğinin artırılması bir işletmede maliyetlerin azaltılmasına yol açar, daha verimli ve daha rekabetçi bir süreçler elde edilir. Bununla birlikte KOBİ’lerde enerji verimliliğinin artırılmasının tek nedeni sadece ekonomiklik yani sadece enerji faturalarının azaltılması değildir. Prosesin daha iyi kontrol edilmesine olanak sağlayan daha modern proses ekipmanları kullanımı enerjinin verimli kullanımının yanı sıra ürün kalitesinin artırılmasına ve kalitenin devamlılığını da sağlar. Öte yandan daha az enerji kullanarak aynı sonuçları elde etmek ithal enerjiye olan bağımlılığı azaltacak ve enerji fiyatının kontrolüne katkı sağlayacaktır. Daha az enerji kullanımı çevreye daha az emisyonun yayılmasına yol açacak bu da yerel hava kalitesini artıracak ve azalan CO2 emisyonları ve su buharı da iklim değişiminin küresel etkilerini azaltacaktır.

Sanayinin tüm sektörlerinde enerji verimliliği bilincine paralel olarak enerji verimliliğinin artırılmasının hem rekabet gücümüzü artırma hem de ekonomi üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığının ve çevresel zararların azaltılmasına katkı sağlayama gibi yararları göz önüne alınarak enerji verimliliğinin artırılması konusunda gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmalıdır.