Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemeleri

Direktif olarak tanımlanan yapı malzemeleri; her çeşit yapı işlerinde ya da söz konusu işlerin herhangi bölümünde kalıcı şekilde kullanılmak için üretilmekte olan ve piyasaya sunulan ve performansları yapı işlerinin ana gerekliliklerine ilişkin performanslarını etkileyen tüm malzemeler ya da takım malzemelerini içermektedir.

1 Temmuz 2013 tarihinde CPD şeklinde de bilinen 89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifleri yerini 305/2011/AB Yapı Malzemelerine Dair Yönetmeliğe buradan erişebilirsiniz. Yeni direktiflerde eskisi kadar Avrupa Ekonomik Alanına ilave biçimde İsviçre ile Türkiye’yi de kapsamaktadır.

Bu direktif tarafından tanımı yapılan yapı malzemeleri (inşaat malzemeleri); her çeşit yapı işlerinde ya da söz konusu işlerin herhangi kısmında kalıcı şekilde kullanılmak için üretilen, piyasaya sunulan ve performansları yapı işlerin temel gerekliliklerine ilişkin performanslarını etkileyen tüm malzemeler ya da takım malzemelerini içermektedir. Yapı malzemeleri yapının birer taşınmaz parçası şeklinde bütün bileşenler şeklinde düşünmek de mümkündür.

Uyumlaştırılmış standartların kapsamında olan ya da uyumlaştırılmış standartları bulunmayan ancak hakkında Avrupa Teknik Onay yayınlanan bütün ürünlerin CE marka taşıması zaruri kılınmış durumdadır.

CPR altında yer alan CE markası pratikte neyi ifade eder?

CPR Kapsamına girmekte olan tüm ürünler,

Üstünde CE markası bulunmayan ürünlerin piyasa sunulamamasını,

Performans Beyanlarının yayınlanması ile sağlanması.

305/2011/AB Yapı Malzemelerine Dair Yönetmelik eski direktiflerde olan birtakım kavramları değiştirmiş ve yeni birtakım kavramlar getirmiştir. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki biçimdedir,

‘Uygunluk Teyit Sistemleri’ tanımının yerine ‘Performansların Değişmezliklerinin Değerlendirilmesi İle Doğrulanmaları (PDDD)’ sistemleri tanımları gelmiştir.

PDDD sistemleri, direktiflerin Ek V bölümünde verilen ve ürünlerin CE işaretlenmesi aşamasında piyasaya sunulan (üreticiler, dağıtıcılar, yetkili temsilciler gibi) kuruluş ile Onaylanmış Kuruluşun görevleriyle sorumluluklarını ortaya koyan sistemler tablosunu oluşturmaktadır.

Performansların Beyanıysa daha eski direktiflerde tarifi yapılan ‘Uygunluğa Dair Beyanın geliştirilmiş,yenilenmiş ve biraz daha çok detaylandırılmış halidir.

Performansların Beyanı piyasaya olan arzı uygulanacak ürünlerin ana karakteristiklerini gerçekleştirecek bir dokümandır. Müşteriler (dağıtıcı ya da kullanıcı) ya da yetkili organlarca talep edildiği zaman sunulmak için en az 10 sene süre ile saklanması gerekir.

Söz konusu yönetmeliğin altında, EN 1090 çelik yapıları başta olmak kaydıyla her çeşit yapısal olan metal ürünlerde (Alüminyum ile Çelik Profiller), değişik pek çok gayeyle kullanılmakta olan yapı kimyasalları ilemastikbenzeri sızdırmazlık ürünlerde, mermerler, doğal taşlar, banyo ile mutfak malzemeleri, su ile ısı yalıtımların malzemelerinde, yangın testlerini de dâhiletmek üzere tip testleri ile CE belgelendirme aşamalarıen önemli hizmetlerimizin arasındadır.