Raf ve Depo Sistemleri

Raf ve Depo Sistemleri Nedir?

Depo, üretilen malların dağıtıma çıkmadan önce üstü kapalı ve her yeri muhafaza edilmiş büyük yerlere depo denir. Raf ise depolar ve alış veriş merkezleri gibi yerlerde ürünlerin sıralı bir şekilde dizilmesine ve sabit durmasını sağlayan sistemdir. Depo ve raflar ile çalışan profesyonel şirketler burada kullandığı forklift gibi kaldırma ekipmanları ile deposundaki ürünleri raflara düzenli bir şekilde dizer. Özellikle lojistik sektöründe önemli yer tutan depo ve raf sistemlerinde gelişen teknoloji ile profesyonel hale gelmiştir.

Depolara yığılan ürünlerin muhafazası için mutlaka bazı önlemlerin alınması gerekir. Kötü hava koşullarında ve depremlere karşı depolar sağlam bir şekilde yapılmış olmalıdır. Ancak her ne kadar sağlam yapılsalar da zamanla depolara yağmur, çamur, toz, elektrik arızasından doğacak yangınlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle depoların ve rafların mutlaka ilgili yönetmeliklere göre Depoların periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tehlikeli sıvılarında bulunduğu depolarında kontrolleri mutlaka ilgili yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Yoğun tempo ile çalışılan depolarda devamlı olarak yük indirme ve bindirme işlemleri yapılmaktadır. Raflar üzerinde bulunan ürünler zamanla raflar baskı oluşturacağı için raflarda ezilme, oynama, vidaların çıkması ve metal yorgunluğu gibi hasarlar ortaya çıkar. Bu nedenle Rafların periyodik kontrolleri “TS EN 15635” standart’ına göre mutlaka yapılmalıdır.

Depo ve Raflarda Yapılacak Kontroller

  • Depodaki kolon ve tabanlarda bulunan çukur ve hasarların kontrolü
  • Elektrik tesisatı ve panosu kontrolleri
  • Rafların metal yorgunluğunun kontrolü
  • Rafların yere tam oturup oturmadığının kontrolü
  • Raflarda yapılan kaynağı ve vidaların kontrolü
  • Kapasitesi üzerinde üzerinde alınmış yükün kontrolü
  • Rafların yere tam oturması ve sabit kalmasının kontrolü