Sağlık Taraması

Sağlık Taramaları

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Mobil sağlık taraması aracımız işverenler için zamandan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanı sıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Mobil aracımız ile vermekte olduğumuz sağlık taraması hizmeti kapsamında aşağıda belirtmiş olduğumuz süreçlerinizi tamamlamakta sizlere hizmet vermek isteriz.

  • Kan Sayımı (Hemogram)
  • İşitme Testi (Odyo)
  • Solunum Testi (Sft)
  • Akciğer Grafisi (PA Grafi)
  • Aşı Uygulaması
  • Çalışmalar, size en uygun zaman diliminde karşılıklı olarak belirlenecek bir program dahilinde mobil aracımızla işyerinize gelerek yapılacaktır.