KVKK Eğitimleri

Kişisel Verilen Korunması Eğitimleri

2016 yılında yürürlüğe girmesine rağmen henüz birçok şirket, KVK (Kişisel verilerin korunması) ile ilgili pek bilgiye sahip değiller. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yasal mevzuata uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu kanun, iş hayatında önemli değişikliklere zemin hazırlayan bir kanun oldu, öyle ki kişisel bilgileri, kişinin izni olmaksızın kullanmanın cezası arttı ve bu ceza sadece kişisel olarak da sınırlı kalmayıp şirketin genelini kapsamaktadır. Bu nedenle her şirketin yöneticilerinin KVK eğitimi (Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi) almaları veya bu iş ile ilgilenen birim personellerine aldırmaları gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na verilen kanun yürütme yetkisi sayesinde denetimler kişiler tarafından olmayıp devlet tarafından yapılmaktadır. Sıkı bir takip altında olan şirketlerde KVK ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını tespit edilmesi durumunda ciddi cezai işlemler uygulanmaktadır.

Henüz kanunun gereklilikleri tam olarak bilinmese de iş hayatını önemli değişiklikler yaratacağı ortadadır. Bu değişikliklere en hızlı şekilde adapte olmak ve kurumlarınızın minimum zararla bu geçiş sürecini tamamlaması için KVK eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili kanunu yürütme yetkisi Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna verilmiştir. Böylece devlet eliyle yapılacak denetimler sonucu, KVK ile ilgili gerekli önlemleri almayan işletmelere cezai yaptırımlar öngörülmüştür.