Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik‘e göre yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
  • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS HD 60364-6 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.